Aziz Tunç: Öz Yönetimleri ertelemek katliamcı zihniyeti meşrulaştırır

Aziz Tunç: Öz Yönetimleri ertelemek katliamcı zihniyeti meşrulaştırır

Maraş Katliamı tanıklarından araştırmacı yazar Aziz Tunç hafta sonu Kurdish Community Centre’de düzenlenen panelde konuştu. Maraş katliamı ve Kürdistan’daki son güncel gelişmeleri değerlendiren Tunç Özyönetimin ertelenmesinin katliamcı zihniyeti meşrulaştıracağını ifade etti.

Araştırmacı yazar Aziz Tunç

Araştırmacı yazar Aziz Tunç

Haber-Foto: Erem Kansoy

Öz yönetim ve son siyasi gelişmelerin değerlendirildiği panelde Aziz Tunç, maraş katliamı, seçim süreci ve HDP’nin mevcut koşullar ve saldırılara bağlantılı yaşadığı sıkıntıları da dile getirdi.

Düzenlenen panelde açılış konuşmasını yapan Kürt Halk Meclisi Eşbaşkanı Türkan Budak, özyönetimlerin önemine değinerek, toplumun öz yönetimleri iyi anlaması gerektiğini söyledi.

Maraş katliamı, son siyasal süreç ve öz yönetimleri konu alan konuşmasına başlamadan önce Tunç, Londra’da yaşayan topluma duyarlılığından ve seçim sürecindeki büyük katkısından dolayı teşekkür etti.

KÜRT HALKI KAZANMAYA EN YAKIN DÖNEMDEDİR

Aziz Tunç panelde yaptığı konuşmada “Kürt halkı verdiği mücadelede kazanmaya en yakın olduğu zamandadır” ifadelerini de kullanarak mevcut durumu değerlendirdi.

Tunç konuşmasına şöyle devam etti, “Maraş katliamı yıllarca bize şöyle anlatıldı, dönemin devrimci demokratik mücadelesini bastırmak, 12 eylül darbesine giden sürecin önünü açmak amacıyla yapıldığı söylendi. Bu doğrudur fakat eksikliği var, şöyle ki, evet o dönem yükselen toplumsal bir mücadele vardı bu mücadeleyi hazmedemeyp bastırmak isteyen bir siyasal yapı söz konusu idi ancak bölgede yaşayan Kürt’lerin ve Alevi’lerin tasviye edilmek istendiğini, katliam ile ilgili araştırma yaptığınızda çok net ve somut olarak görebiliyoruz.

“Kürtler ve Aleviler dinsel ve etnik

özelliklerinden dolayı ve dönemin toplumsal

mücadelesine kitle olarak ciddi bir destek

sundukları için bu toplumlar için belirlenen

politika tasfiye edilmeye yönelik olmuştur”

Maraş katliamının tartışıldığı yada katliamcı politikaların pratikleştirilmek istendiği, milli güvenlik toplantılarında tartışılan konu yükselen mücadeleci gruplar ile ilgili pek çok şey konuşulmuyordu. Fakat Kürtler’le ilgili gelişmeler ve pozisyonları onları ciddi anlamda rahatsız ediyordu. Kürtler ve Aleviler dinsel ve etnik özelliklerinden dolayı ve dönemin toplumsal mücadelesine kitle olarak ciddi bir destek sundukları için bu toplumlar için belirlenen politika tasfiye edilmeye yönelik olmuştur.

MARAŞ KATLİAMI BUGÜN DE DEVAM EDİYOR

Maraş katliamı bunun için yapılmıştır. Tüm katliamlar bir birine benzer ve ayni kaynaklı politikların sonucudur. Maraş katliamını yapanlar yine o günkü amaç ve niyetlerle bugün katliamlara deva etmektedir. Bçlgede Kürtler ve Alevi’lerin daha kolay tasvih edilebileceğini, hesaplayarak en azından yapabildikleri kadarıyla o bölgeyi kürtsüzleştirmeye Alevisizleştirmeye çalıştılar. Bunun Pratik sonucu şu oldu ki halen acılarını yaşıyoruz, Maraş katliamı döneminde mücadele veren kesimler önemli bir darbe yemişlerdi. Ayrıca bölgede önemli bir tasfiye süreci başlatıldı, gerek orada katledilerek, gerek yaratılan korku atmosferi ile gerek asimilasyon politikaları ile ortaya çıkan sonuç şu oldu; Aleviler bölgede eskiden sahip oldukları sosyal ve siyasal gücü kaybetti.

Aziz Tunç: Öz Yönetimleri ertelemek katliamcı zihniyeti meşrulaştırır 1

Maraşa bağlı bir çok yerde Alevilikten söz etmek mümkün değil, bir tek Maraş’ta Pir Sultan derneği var ki bir çok konuda etkisiz ve zayıf bırakılıyor. Özetle Maraş katliamı ile Alevi’lerin bölgedeki varlıkları hem sayısal olarak azaltıldı hem de sosyal etki güçleri düşürüldü. Bu gün bölgede yaşanan siyasal hareketlilik ve dinamizm büyük ölçüde Kürt siyasal hareketinin enerjisi le sağlanmaktadır. Demek ki Maraş katliamı katliamcıların beklentilerine uygun bir pratiği açığa çıkardı. Maraş katliamı bu gün de devam ediyor diyebiliriz. Kürdistandaki öz yönetimlerin ortaya çıkması ile katliamcı zihniyet bölgede bu gün yine katliamlarına devam ediyor.

HDP’NİN ZAFERİ KATLİAMCI ZİHNİYETİN KİMYASINI BOZDU
7 haziran sürecine gelecek olursam, hatırlamalıyız ki 7 Haziran seçimlerinde HDP 90 yıllık Türkiye siyasetinde bir ilki gerçekleştirdi ve parlamentoda artık, Ermeni oldu, parlamentoda artık bizim arkadaşlarımız sayesinde Alevili’ği açıkca deklare eden vekillerimiz de oldu. Bizim arkadaşlarımızdan önce parlamentoda Kürtlerle ilgili bu kadar etkili faaliyet yürüten kimseler yoktu artık onlarda oldu. Bu 80 milletvekili arkadaşımız son derece zorlu ortamlardan çıkıp parlamentoya girmesi katliamcı zihniyetin kimyasını bozdu. Türkiye’de halklar tüm baskılara ve olanaksızlıklara rağmen gözlerini kulaklarını HDP’ye dikmişti. HDP umut ve güvenç ile kararlılık ve inancı halklara sundu. Bu halka yansıyordu ve etki yaratıyordu. HDP özellikle maraş bölgesinde ve köylerinde yaşadığı en büyük sıkıntı oy çalınmaları olmuştur. Seçim çalışmalarımızda yetersiz görevli sayısı ile çalışmalar yürütüyorduk. Bazı bölgelerde binamız dahi hiç olmadı. Bölgede çok fazla sandık sayısı vardı ve sandık görevlisi arkadaşlarımız sayıca her sandığa yetmiyordu.

Oylarımızın çalınmasının en büyük sebebi bu oldu. 7 haziran seçimleri sadece bizim 80 vekil kazandığımız seçimler değildi, 90 yıldan beri süren bu katliamcı devletin artık durdurulabileceği noktada bir umut yarattı işte tam burada AKP ve devletin diğer güçleri, geriletme sürecini başlatmaya yönelik çalışmaya başlandı. Örneğin AKP hükümetin kurulmasında zorluk çıkardı CHP de buna çanak tutu. 1 Kasım seçimlerinde HDP’nin başarı oranının düşmesinde, zulüm tehdit ve baskılar ya da katliamlar ile göz altılar o kadar etkili olmadı bunun esas sebebi oylarımızın çalınmasıdır. Bu gün bunun teknik bilgilerini paylaşamıyor olabiliriz ama bilinmelidir ki oylar çalındı. AKP baskı,z orbalık ve çalarak tek başına iktidar olma imkanını yarattı.

“Kürt halkı bunca yıl

sürdürdüğü mücadelede

öz yönetim istemeyecekti de

ne isteyecekti”

ÖZYÖNETİMİ ERTELEMEK KATLİAMCI ZİHNİYETİ MEŞRULAŞTIRIR
Öz yönetim meselesini tüm bunları iyi anlamadan tartışmak yersizdir. Katliamların öz yönetim neticesi olduğu söyleniyor, öz yönetim gereklimiydi, olmasa olmazmıydı soruları ile özyönetim yaşanan katliamları durdurmak adına bu zaman diliminde değil de başka zaman dillendirilemezmiy di sorusu gündeme geldi. Öz yönetimleri ertelediğimiz anda katliamcı politikaların meşrutiyetine yol açarız. Yalanlar ile katliamcı zihniyet istediklerini gerçekleştiriyor ama yalanın yalan olması hiç bir şeyi değiştirmiyor. Kürdistan’da bugün katliamların bu kadar açıkça yapılıyor olması, Kürt siyasetinin geliştirdiği demokratikleştirme mücadelesini, HDP nezdinde elde ettiği sonucun devamıdır, devlet kürt siyasetinin mevcut durumun önünü keseceğini anladı. Bunun katliamcı zihniyet tarafından anlaşılması bugünkü saldırıların temel gerekçesidir.

ŞEHİR ŞEHİR KATLİAM YAPIYORLAR

Bu tespite vardıkları için bu gün Kürdistan’da şehir şehir katliam yapıyorlar. Öz yönetim taleplerine sahip çıkmalıyız. Öz yönetim taleplerini savunmak ve sürdürmek katliamcıların katliam yapmasının gerekçesi değildir. Öz yönetim talepleri 3 ay önce gerçekleşmiştir. Eğer öz yönetim talep edilmemiş olsaydı bile bu devlet bu katliamları yine yapacaktı. Suruç katliamında öz yönetim tartışmaları yoktu.

KÜRDE BOYUN EĞDİREMEYECEKSİNİZ

Bizim öz yönetimlerin ilanını bu söz konusu katliam süreçlerini meşruiyeti gibi düşünmemiz ve anlamamız doğru değil. Kürt halkının mücadelesi ne hendeklerle ne de öz yönetim le başladı, bu mücadele 100 yıldan beridir sürdürülüyor. Verilen mücadele sadece öz yönetim için yapılmadı. Bu gün bu söylemlerle bir başkasının katliamlarını meşru kılamaz. Kürt halkı bunca yıl sürdürdüğü mücadelede öz yönetim istemeyecekti de ne isteyecekti. Bu devletin bilmediği bir şey değildi ki. AKP bunun sonuçlarını fark ettiğinden buna karşı katliamcı saldırılarla, önlemeye çalışmaktadır. Fakat Kürt siyasal yapısına ve halkına kimse boyun eğdiremeyecektir. Aylardır süren bu yüce direniş içerisinde bizim herhangi bir tereddüte kuşkuya, düşmemizi gerektiren bir durum söz konusu değildir. Cizre’de, Sur’da, Silopi’de tanklar tüfekler toplarla günlerce ahlaksızca sürdürdükleri, bu katliam karşısında söz konusu şehirlerin hiçbirinde ne bir gerileme ne de bir teslimiyet söz konusudur.

“Kimin ne söylediğine

değil yaşananların

gerçekliğine bakalım”

Devletin zulumüne ve zorbalığına rağmen biz şuanda kazanmaya en yakın olduğumuz noktadayız. Bu saatten sonar hiç bir baskı AKP Kürt siyasal yapısını ve Türkiye demokratik güçlerini zayıflatamayacak. AKP zayıflatamadığı bu güçlerle daha büyük kayıplar vermek üzere masaya oturacak eğer oturacaksa.

Önümüzdeki süreçlerde masada devlet daha büyük kayıplar verecektir. Unutmayın bundan önce yaşananlarda varlığımızı ifade edemiyorduk, varlığımızı koruyup büyütmek gibi bir sorumluluğumuz vardı, ama bugünkü sorunumuz büyüyen varlığımızla daha güçlü kazanımlar elde etmek ve kürt halkının istediği öz yönetim süreçlerini çok etkili bir şekilde bölgedeki tüm Kürt coğrafyasında örgütlemek gibi bir sürece girdik.

Önemli olan bizlerin bu gelişmeleri iyi inceleyip anlamamız gerekiyor. Bunun böyle olmadığını idda edenlerin ahlaksızlıklarını sorgulayalım yalanlarını gün yüzüne çıkaralım. Bizim taviz vermeyip hiçbir beklentilerine cevap olmayacağımızı anlamalıdırlar. Kimin ne söylediğine değil yaşananların gerçekliğine bakalım. Dünya güçleri Kürt siyasetinin geliştirdiği yapıya hiçbiri karşı değil. Dış güçler gelişmelerinde Kürt siyasetinin yanındadır. Hepinizi uzak olmayan zaferin coşkusuyla selamlıyorum.”

Yapılan soru cevap kısmından sonra panel sona erdi.

CATEGORIES
TAGS
Share This