BAF: Karanlığa Karşı Aydınlığı Örgütleme İçin Ortak Mücadele

BAF: Karanlığa Karşı Aydınlığı Örgütleme İçin Ortak Mücadele

Britanya Alevi Federasyonu geçtiğimiz Pazar günü Enfield’te bulunan binasında üçüncü genel kurulunu gerçekleştirdi. İşçi Parti Milletvekilleri Joan Ryan ve Kate Osamor’un da hazır bulunduğu kurula çok sayıda sivil toplum örgütü ve yöre derneği temsilcisi katıldı.

 

İsrafil Erbil’in yeniden başkan seçildiği üçüncü genel kurulda Türkiye’de yaşanan son gelişmelere ve Efrin’e yönelik saldırılara da değinildi.

-Britanya Alevi Federasyonu 3. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi’ni yayımladı. “Türkiye’de Aleviliğe ve Alevilere yönelik mezhepçi, ayrımcı, asimilasyoncu ve ötekileştirici politikaların sonucu, kimliğimiz ve çocuklarımız geleceği çalınıyor” denilen bildirgede, “BAF olarak, farklı inançların, kültürel kimliklerin şeriatçı, cihadist, siyasal islamcı kuşatmalarına karşı, Türkiye Alevi hareketi olarak, dayanışmacı ve musahip ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz” ifadelerine yer verildi.

Genel Kurula Britanya Alevi Federasyonu’na (BAF) bağlı 18 Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’ne kayıtlı 162 Delege, Britanya Alevi Kadınlar Birliği, Britanya Alevi Gençlik Federasyonu, BAF Qızılbaş Yayınları, Alevi Spor Akademisi, Alevi Eğitim ve Sanat Merkezi ile birlikte, İngiltere Parlamenterleri, Yerel Yöneticileri, Demokratik Kitle Örgütleri ve Yöre Dernekleri temsilcileri katılmıştı.

Genel Kurulun ardından yayınlanan sonuç bildirgesinde şu noktalara vurgu yapıldı:

“AKP iktidarı döneminde, gericiliği ve mezhepçiliği egemen kılmak için, eğitim dinselleştiriliyor. Laik, bilimsel, çoğulcu ve demokratik eğitim için mücadele kararlığımızı sürdüreceğiz. Dünya’da ve ülkemizde giderek artan karanlığa karşı, aydınlık bir gelecek için, adalet ve barış talebimizi yükselteceğiz.

Türkiye’de tek adam rejimi inşa edilirken, baskıların ve savaşın iç ve dış politikada bir araç haline getirildiğini biliyoruz. Türkiye’de toplumsal yaşamdaki endişeler ve kırılmalar artarken, AKP iktidarının Suriye’nin iç işlerine askeri müdahale ile karışmasına itiraz ediyor, Afrin’deki yüzbinlerce halkın yanında olarak savaş politikasını asla tasvip etmiyor ve inadına barış diyoruz.

Kutuplaştırıcı tartışmalardan uzak durulmalı

Ülkemizdeki OHAL ve KHK rejimi ile toplumsal barışın sağlanması, demokratikleşme ihtiyaçlarının önü tıkanmıştır. Basın, siyaset, hukuk, yargı, emek, akademisyenler ve farklı kültürel kimlikler üzerindeki, OHAL’in kaldırılması ve Anayasa ve insan haklarına aykırı KHK’ların iptalini savunmaya ve adalet istemeye devam edeceğiz.

BAF Dünya’da ve Türkiye’de yükselen gericileşmeye karşı; Avrupa’da ve Türkiye’de tüm toplumsal demokratik muhalif kesimlerle birlikte mücadele içinde olacağız. BAF gerek Aleviler, gerekse tüm demokratik kamuoyu içinde, birlikte mücadeleyi engelleyen, gereksiz ve kutuplaştırıcı tartışmalardan uzak durulması gerekliliğine işaret etmiştir.

BAF önümüzdeki süreçte, laik yaşam, laik siyaset ve laik düzen talebiyle, gericiliğe karşı aydınlık bir Türkiye’nin kurulması mücadelesinin yanında yer alacaktır.

Barışı, özgürlüğü, eşitliği talep etmeye devam edeceğiz

Alevilerin, Avrupa’da ve Türkiye’deki eşit yurttaşlık ve eşit hak talebini güçlendiricek, çalışmaları faaliyetin merkezine koymaya devam edecektir.

BAF, başta Britanya siyaset kurumları, parlamento, belediyeler olmak üzere, AB Parlamentosunda resmi makamların ve hükümetlerin yetkili muhatabıdır.

BAF dün olduğu gibi, bugünde, gelecekte de, Britanya’da yaşayan tüm Alevilerin sosyal, hukuksal, politik ve inançsal platformdaki tek meşru ve yetkili temsilcisidir. BAF bu yetkiyi Alevi toplumun rızalığı ve güveni ile almıştır.

Kurumsallaşma hedeflerini tartışan BAF, 2018 ve 2020 faaliyet dönemini yenilenme, güncellenme, yeni düşünsel açılımlarla destekleyecektir.

Alevi köylerine cami yapılması durdurulsun

BAF olarak, Britanya’da yaşayan Aleviler ve tüm toplumsal kesimler için daha adaletli, daha barışçıl ve yaşanılabilir bir dünya için mücadele edecektir. BAF olarak barışı, özgürlüğü, eşitliği talep etmeye devam edeceğiz.

BAF olarak geçmişinden beslenerek ve güç alarak, Alevi hareketinin geleceğine bu birikimle bakacaktır. Aleviliğin kendine özgü öğretileri, kurumları ve ritüelleri olan özgün ve kadim bir inanç sistemi olduğunun bilinciyle hareket eder.
BAF, “Cemevleri Alevilerin ibadethanesidir”, “Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılsın”, “Devlet adına verilen tüm din eğitimlerinin ve din okullarının kapatılması”, “Madımak otelinin utanç müzesi yapılsın”, ”Başta Alevilere yönelik katliamlar olmak üzere, insanlığa yönelik tüm katliamların araştırılsın”, “Alevi köylerine cami yapılması durdurulsun” ve “Alevilere ait kutsal mekanlar Alevilere iade edilsin” gibi taleplerimiz daha etkili ve yaygın şekilde savunulacaktır.

“Tüm kimlikler insani bir hak”

BAF, olarak elde ettiğimiz “Alevilik Dersleri“ kazanımımızı yeniden düzenlenmek, bunun tüm Britanya’ya yaygınlaşması, Alevilerin yoğun yaşadığı şehirlerdeki okullarla ilişkilerin güçlenmesi ve Alevilik dersleri için gerekli müfredatların hazırlanması ve öğretmenlerin eğitilmesini sağlayacaktır.

BAF, Alevilik ile ilgili araştırmaların akademik düzeyde devamının sağlanması için Delil Eğitim Akademisi ve Üniversiteler ile birlikte çalışmalar yürütmeyi esas alacaktır. Bu konuda Alevi Eğitim ve Sanat Merkezi’miz, Britanya’daki tüm Cemevlerimize yönelik eğitim programları konusunda destek olacaktır.

BAF, Britanya’da Alevi inancının ve kültürel kimliğinin tanınması ve tanıtılması için çalışacaktır.

BAF başta Britanya olmak üzere, Avrupa düzeyinde, yerel ve ulusal seçimlere katılacak Alevi adayları saptayıp, seçim çalışmalarına katılmak için çalışır.

BAF olarak, çok kültürlü, çok inançlı ve çok dilli yaşamdan yana, yetmiş iki millete aynı nazarla bakarak, biz Alevilerin, kendimiz için dile getirdiğimiz tüm eşitlikçi talepleri, Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Laz, Ermeni, Süryani, Roman ve tüm kimlikler için, insani bir hak olduğunu savunuyoruz.

Alevi davasına ve kimliğine omuz verme, güç katma zamanıdır

2018-2020 yılında bu kazanımlarımızın içini hep birlikte doldurarak ve yenilerini hedefleyerek hizmetimizi devam ettireceğiz. Bu hizmetler aynı zamanda, toplum bilinci oluşturarak bencil ve bireysel düşünceyi öteleyen, paylaşımı ve eşitliği öne çıkaran hizmetlerdir.

Kendi ülkesinde yok sayılan ve Britanya da göç koşullarında Alevi halkı tarafından atılan bu tarihi adımlar, dünyanın içinde bulunduğu savaşçı, çıkarcı, yozlaşan ve şiddeti özendiren zaman dilimine karşı verilen bir kavgadır.

Egemenlere verilen en güzel cevaptır! Küllerinden yeniden doğmaktır!
Tüm Alevi kurumlarımızın hizmetleri önünde saygı ile eğiliyoruz…
Şimdi hep birlikte Alevi davasına ve kimliğine omuz verme, güç katma, hizmet etme zamanıdır..

Bu duygu ve düşüncelerimizle önümüz aydınlık dolu yıllar olması ve Alevilerin eşitlik ve adalet uğruna verdiği bu mücadelede Bozatlı Hızır’ları bize ve yolumuza yardımcı olsun.”

İsrafil Erbil tekrardan genel başkanlığa seçildi

CATEGORIES
TAGS
Share This