Daha nicelikli eylemler yapılmalı, duyarlılık daha da artırılmalı!

Daha nicelikli eylemler yapılmalı, duyarlılık daha da artırılmalı!

Uzun yıllardır Kürdistan ve Türkiye’de süre gelen katliam ve halka saldırılar son dönemlerde giderek artarken diaspora da yaşam süren toplumumuzun ülkeye karşı duyarlılığı ve acı olaylara tepkisi de giderek artıyor.

Haber: Erem Kansoy

Özellikle son 6 ay, 1 yıllık zaman dilimi içerisinde sayısız katliam,infaz ve saldırılara maruz kalan, Kürt halkı ve muhalif kesimler ülkede, gerek TC devleti askeri ve polisi ile gerekse Daeş çetelerine karşı direnmeye devam ediyor. Direniş ve mücadele bir çok koldan devam ederken elbette yurt dışında yaşam süren ezilen halklar da saldırılara sessiz kalmıyor.

Almanya, Fransa, İsviçre, Avusturalya gibi ülkelerde yaşayan halkımız bu ülkelerde yaşadıkları şehirlerde, TC devleti ve Daeş çetelerini lanetleyen sayısız yürüyüş,protesto ile birlik ve beraberliği pekiştiren bir çok etkinlik ve toplantı tertiplendi.

Daha nicelikli eylemler yapılmalı, duyarlılık daha da artırılmalı! 1

Zaman zaman basında yer alan sıradışı eylem ve protestolar bazen tek kişi ile dahi gerçekleştirilip, oldukça etkili olabilirken, bağzı durumlarda da yüz binlerce insan sokaklara dahi dökülse, eylem etkisiz olup kısa sürede unutulabiliyor. Örneğin İngiltere’de, İngiliz siyasetinin en önemli isimlerinde Tonny Benn’in ve Jeremy Corbyn’in de konuşmacı olduğu, 13 Ekim 2001 tarihinde ünlü Trafalgar meydanında Afganistan savaşına yönelik yapılan savaş karşıtı eylem, 20.000’i aşkın katılımcı ile gerçekleştirilmiş ve İngiliz tarihine en büyük eylemlerden biri olarak geçmişti. Tonny Benn’li ‘O’ gün, belki İngiltere’ye geri adım attırmamıştı fakat hem savaşı geciktirmiş hemde zararın büyük oranda önüne geçerek etkili eylemler listesine girmişti. Bununla beraber bu yıl içerisinde yine ayni bölgede düzenlenen hükümet karşıtı Anti-Austerity-Anti Cuts eyleminde ise katılım 150.000 kişiye ulaşmıştı, yine Tonny Benn’in yoldaşı Jeremey Corbyn’de kürsüde olmasına rağmen, tarihin en büyük eylemlerinden birisi İngiliz hükümetini kesintiler ve özelleştirmeden taviz vermediğini görebiliyoruz. Düzenlenen eylem yüzbinleri bir araya getirsede beklenilen sonuç yeterli oranda elde edilememişti.

Toplumumuzda ise süre gelen ve alışılmış eylem ve protesto yöntemleri ön plana çıkıyor. Düzenlenen eylem ve protestolar çeşitli başlıklar altında organizatörler tarafından Londra’da toplumuzun yoğun olarak yaşadığı bölgelerde ve yabancılara yönelik duyarlılığı artırmak adına merkez Londra’da da gerçekleştiriliyor. Örneğin Downing Street (Başbakanlık önü), Trafalgar meydanı, merkezi tren istasyonları ve en çok ses getiren eylemlerdne birisi olan Heatrow hava alanının işgali gibi başlıklarda toplanıyor. Gerçekleştirilen eylemlerde duyarlılığı artırmaya yönelik çalışmalar da kendi içinde çeşitlilik gösteririken, uzun zamandır devam eden eylemlerde yeterli netice alınıyormu?

Özellikle, İngiltere’nin lokal sorunları ile ilgili yabancı kurum ve kuruluşların düzenlediği eylemlere toplumumuz derneklerinin desteği ile de, yaşadığımız yere ne kadar duyarlı olduğumuzu da ölçebiliriz. Gerçek ortadadır ki yaşadığımız ülkenin iç sorunlarına duyarlı ve eylemlerine destek veren kurumlarımız bir insanın kulak sayısını geçmiyor.

Londra`da aktif dernek, kurum ve kuruluşlar ile birliklerin, ülkede yaşanan çirkinlikleri protesto etme amaçlı organizasyonları yeterliliğini, geleceğimiz olan gençlere, ‘Diasporada yaşam sürdüren bir genç olarak, Türkiye ve Kürdistan’da yapılan katliamlara yönelik Londra’da yapılan eylemlilikleri, İngiliz devleti ve vatandaşlarının duyarlılığını artırma yönünde yeterli buluyormusunuz? İngiltere’de yaşayan yurttaşlarımız ve dostları, duyarlılığı artırmaya yönelik ne gibi eylemler yapmalı?’ sorusunu yönelettik.

Mücadeleye güçlerinin yettiğince ve imkanlar el verdiğince katkı koyup, bir çok eylem ve etkinlikte ön saflarda yeini alan genç arkadaşlarımızın, organizasyonlarla ilgili görüşlerini paylaşıyoruz.

Ayşe Sena Kartal

Daha nicelikli eylemler yapılmalı, duyarlılık daha da artırılmalı! 2

“Türkiye’deki katliyamlara karşı yapılan eylemlikler tabiki yeterli değil. İnsanlar-çocuklar katledilirken binlerce kilometreden seyirci tabiki kalmak istemiyoruz, olabildiğince baskı ve sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Kamuoyuna bunu duyurmak için kitlesel yürüyüşlerin içindeyiz. Burada yaşayan yüzbinlerce Türkiyeli vatandaş var ve kitlesel eylemlere bu rakam yansımıyor. Ama zaman dayanışma zamanı ve geldiğimiz topraklar kana bulanırken seyirci kalmamalıyız. Bir zamanlar ailemize tanıdıklarımıza yapılan bu haksızlığa göz yummamalıyız. Bügün neye göz yumarsak yarınımız o olacaktır. Daha fazla örgütlü ve birarada olmalıyız. Gündemi bitlikte takip edip birlikte karar almalıyız. Burada ki halka sadece sorunlarla değil çözümlerle yaklaşmalıyız… bireysel değil örgütlü, yan yana değil “bir” olarak adım atmalıyız.”

Meryem Kaya

Daha nicelikli eylemler yapılmalı, duyarlılık daha da artırılmalı! 3

“Eylemleri yeterli bulmuyorum fakat ne yapılabilir onuda bilmiyorum. Kürt’ler zengin olmayıp uluslar arası ticaretle uğraşmadığı halde kapitalist dünyada hiç bir gücü yada yeri olmıyacak gibi düşünüyorum malesef.”

 

Memet Oğuz

Daha nicelikli eylemler yapılmalı, duyarlılık daha da artırılmalı! 4

“Öncelikle ülke dışında yaşayan bir Kürt olarak TC nin Kürdistan’da yaptığı işgal ve katliamları kınıyorum lanetliyorum, Dünyanın her yerinde TCnin bu katliamcı yönünü teşhir etmeyi de bir görev olarak görüyorum. Ülke dışında yaşayan toplumumuzun eylemselikleri olumludur değerlidir Fakat yeterlimidir ?

Bence değil . Tıpkı Kobanî direnişindeki eylemselikler gibi hem yoğun hem de etkili eylemler yapılması gerekiyor ki Batı devletlerinin işgalci TC ye karşı bir insiyatif alma durumunu söz konusu olsun. Kobanî de DAİŞ e karşı insanlık Onur’unun savaşını veren Kürtler bugün TC tarafından cezalandırılıyor siyasal İslamın öncülüğünü yapan TC devleti adeta DAİŞin intikamını alıyor bundan dolayı da gözü dönmüş bir vahşilikle kurdistanı talan ediyor çoluk çocuk , hamile kadınlar, yaşlı insanlar , hayvan ve doğayı gözü dönmüş bir şekilde hiçbir uygar ölçü ve hukuk olmaksızın talan ediyor. Kurdistan’da adeta ikinci bir Moğol istilası yaşanmaktadır. Sünni islama dayanan TC nin AKP eliyle kurulmaya çalışılan gerici hegemonyası dün Nasıl Kobanîde yenilmişse bugün kuzey Kürdistan’da da yenilecektir.Nusaybin , Silvan ,Cizre , Silopi  ve Amed de Kürdistanın yiğit evlatları birer Spartaküs gibi kahramanca direniyor TCnin işgalci Ordu’sunu sokaklara sokmuyor NATO’nun en donanımlı ordularından biri olan işgalci TC Ordu’su bu sokak direnişlerini geçemiyor Hendek ve barikatlara adeta saplanmış durumda, 30 yıldır kurdistanın asi dağlarını işgalcilerin teslim almasına izin vermeyen KÖH bugün de kurdistan şehirlerinin teslim alınmasına izin vermeyecektir 1936 İspanya iç savaşında kurulan Hendek’ler , barikatlar 1871 Fransız devriminde kurulan Hendek’ler , barikatlar. Bugün Kürdistan’da kurulmuş direnişin yeni bir buyutu haline gelmiştir. Onlar Nasıl kazandıysa bizde kazanacaz. Yeterki o barikatları kuran, orda direnen halkımızı yanlız bırakmayalım. O mücadeleyi biz de burda sürdürelim sahip çıkalım Bu vesile ile Kurumlarımızın planladığı eylemseliklere dahil olalım çevremizi dahil edelim.”

Nevzat Özdemir

Daha nicelikli eylemler yapılmalı, duyarlılık daha da artırılmalı! 5

“İngiliz halkının ne kadar geçmiş yıllarda geniş kapsamlı eylemlikleri koyduğunu görmüş olsakda, Türkiye ve Kürdistan’da yaşanan katliam ve zulme karşı yeterince duyarlılığı göstermiyor, bilakis sessiz kalmaktadır. Bu konuda özellikle İngiliz sol hareketi ve savaş karşıtı güçlü ses çıkartan Stop the War Coalition’in kesinlikle daha etkili olması gerekiyor. Ayni zamanda, kendi kurumlarımızında eylemliklerini, sesini duyurmada kendi içimizde kaldığımızı, sesimizi İngiliz halkıyla ortak tepki koymayı bir türlü sağlayamadık, bu konuda İngiliz halkından daha çok aslında kendimizde hatayı görmeliyiz, eylemlerimizi sadece kendi içimizde yeterli görmememiz lazım, diplomatik yolların ne kadar etkili olduğunu geçmişde Rojava tecrübesinde gördük. Bu konuda biz kendi kurumlarımız olarak yereli örgütlerle daha örgütlü halde çalışma yürütürsek sanırım İngiliz halkının duyarlılığinı kazanmış oluruz.”

Ronahi Şahgül

Daha nicelikli eylemler yapılmalı, duyarlılık daha da artırılmalı! 6

“Ben yetersiz buluyorum bence daha fazla eylemler yer almalı ve şu anki eylemlerimiz daha farklı olabilir. Yıllardır ayni bölgelerde yer alıyor eylemlerimiz, bence İngiliz’lerin daha yoğun olduğu yerlerde olsa daha iyi olabilir. Daha güçlü İngilizce sloganlar atabiliriz herkesin anlayacağı bi şekilde. Yani daha radikal olmalıyız bence.”

 

Sıla Kutlu

Daha nicelikli eylemler yapılmalı, duyarlılık daha da artırılmalı! 15

“Ben şahsen İngiltere’de yapılan eylemlere katılmama rağmen faydalı bulmuyorum. Eylemler dışında, İngiliz parlementosunda sesimizi duyurmamız lazım. Sosyal medyada Kürdistan ve Türkiye’deki olan olayları paylaşmak çok önemli bence. Üniversitede ve kolejlerde duyarlılığı artırmamız lazım, paneller düzenleyerek ve bildiri dağıtarak olabilir. Belki Kürdistan veya Türkiye’ye ögrenci heyeti gönderebiliriz ve gözlemlediğimiz olayları İngiliz basınında paylaşabiliriz.  Ama bence bunları ne kadar yaparsak yapalım, orada halkımızın yanında olmak ve Türkiye’de duyarlılığı artırmak en önemlisi.”

Helin Bikim

“Bir. Hedef kamuoyu. Devlet degil. Bunun için marjinal itici vurdu kırdı tarzında bilinç yoksunu eylem tarzından vazgeçilmeli ki zaten buna pek başvurulmuyor. Medya bizi görsün amacı için kilisenin duvarına pisleme misali akıl dışı eylem  de olmaz. Medya ilgisi adı  altında insanları çevreyi rahatsız ederek yada insanların doğal yaşam akışını bozacak utanç verici ve tiksinti uyandıran serseri berdoş görüntüsü veren ilkel eylem tarzlariyla, ne kendi insanlarımızı eyleme çekebiliriz nede İngiltere kamu oyu ve insanlarının gönlüne girebiliriz. Unutmayalım insanı kazanmayı hedefleyelim, bizi görsün diye rahatsız edici eylem tarzı ile sadece marjinal bir çevrede tutar, eyleme çeker ve yine marjinal üç beş kişiye ulaşır sempati alırsınız. Iki. Birincisini anlamadan ikiye geçemem onlarca eylem tarzı dizebilirim. Ama boşa yazmış olurum. Çünkü zihin ve bilnç dunyamız ve duzeyimiz buna uzak. Çünkü birincisi emek ve akıl,sabır ister. Marjinallar kestirmeden görüneyimde isterse tükürsünler gibi kestirme emeksiz ve akılsızlığı seçer. Anlayışları eleştirmeliyiz kid aha çok ilerleyebilelim.Saygılar.”

Barbara Zilan

Daha nicelikli eylemler yapılmalı, duyarlılık daha da artırılmalı! 7

“Benim  kişisel düşüncem, olarak Londra’da gerçekleşen eylemlikleri yeterli bulmuyorum. Tabiki yürüyüşler her zaman önemlidir ve devamlı yapılması gerek, ama tek yürüyüşlerle de kalmaması gerek. Evet, Londra’da bildiğime göre farklı çalışmalar yapılıyor, ama İngiliz kamuoyununu daha iyi bilgilendirmek  için veya ilgilerini çekmek için daha değişik eylemler yapılması gerektiğini düşünüyorum. İlk sırada, tek Kürt halkıyla değilde, İngiltere’de yaşayan değişik kültürlerle birlikte çalışmamız gerekiyor. Örnek olarak İngiliz solcu örgütlerle.

Böylece daha farklı insanlara ulaşabiliriz. Mültecilere Yönelik yürüyüşlere binlerce kişi katılıyor. Onların ilgilerini daha derinleştirmemiz gerek. Onun dışında, en güçlü emperyalist ülkelerinden biri olan İngiliz devletine yönelik eylemlerde yapılabilir, çünkü Ortadoğu’daki olan savaş ilk önce burada başlıyor.”

Dilan Seçgin

Daha nicelikli eylemler yapılmalı, duyarlılık daha da artırılmalı! 8

“Yapılan eylemleri iyi buluyorum ama yeterli değiler. Kürt toplumu olarak pek fazla İngiltere’deki yaşama entegre olmuş değiliz, o yüzden yapdığımız eylemlerin bir çoğu kuzey Londra’da gerçekleşiyor, yani kendi içimizde kalıyor diye düşünuyorum. Bu eylemleri küçümsemiyorum ve bunları sürdürmek önemli ama yeterli değil. Güçlü bir Kürt lobi kurmanız lazım ve sesimizi sadace eylemlerde değil ama milletvekillerinede duyurmamız lazım. Malesef şöylede bir gerçek var, yaşadığınız kapitalist sistem bizim gibi ezilen halkların sesini kısmak istiyor o yüzden ne kadar eylem yaparsak yapalım bu büyük medya kurulusları bize gözlerini yumuyor, yani sorun sadece bizde değil, sorun yaşadığımız sistemin tamamında.”

Elif Beritan Bulut

Daha nicelikli eylemler yapılmalı, duyarlılık daha da artırılmalı! 9

“Düzenlenen protestoları yetersiz bulmuyorum çünkü yaptığımız protestolar tamamen bizim topluma yönelik halbuki bizim insanlarımız katliamları vs tv’den ve sosyal medyadan takip ediyor.. Örneğin bir kaç saat öncesinden karar alınıyor ve Harringayde yürülyor. Bu hem katılımı az tutuyor ve sadece bizim insanlarımız görüyor.  Harringay’de değil belki merkez Londra’da yapılacak olan bir eylemde bizler gibi, diğer halklarında ilgisini toplar, Bilgiler vererek bu çabalarımızın bir parçası yapabiliriz. Bizler zaten ülkemizde gerçekleşen tüm zulmlerin, katliamların farkındayız, bizler Avrupa’dakiler olarak onlara ışık, umut olmalıyız bunlar içinde Avrupada yasayan yurt severler olarak diplomatik, akademik, ve örgütsel kapsamda yapacağımız herşeyin Kürdistan halkına umut olacağına eminim.”

Ceren Kardelen Sağır

Daha nicelikli eylemler yapılmalı, duyarlılık daha da artırılmalı! 10

“Yapılan eylemlerin çoğu sadece kendi toplunumuz arasında yapılıyor, yani İngiltere’de yaşayan diğer toplumlara yeterince ulaşamıyoruz diye düşünüyorum. İngiliz parlementosunu lobi yapabiliriz, güçlü bir lobi grubu kurup direk olarak milletvekilleriyle görüşebiliriz. Böylece daha fazla sesimizi duyurabiliriz ve belki medya kuruluşlarının dikkatinide çekebiliriz. Wood green, Tottenham, Haringay gibi bölgelerde yaptığımz eylemler yeterince kapsamlı değil. Parlemento yada Downing street’de olan eylemlerde de bizim insanlarımız fazla katılmıyor… Belki kuzey Londra dışında kendilerini rahat hissetmediklerinden. SPOT’un başlatdığı lobi kampanyası vardı milletvekilleri tarafından da ilgi görmüştü, böyle kampanyalara devam edilmeli.”

Berfin Şervan

Daha nicelikli eylemler yapılmalı, duyarlılık daha da artırılmalı! 11

“Yapdığımız eylemlikleri duyarlılık artırma yönünde fazla etkili olduğumuzu düşünmüyorum. Daha çok merkezi bölgelerde daha yaratıcı eylemler yapmalıyız, ilgi çekmek için/duyarlılık artırmak için. Yani gençlik daha çok yaratıcı eylemler örgütleyebilir/örgütlemeli, bunlar flashmob tarzı olabilir, işgaller olabilir (tabi pasif işgaler kendimizi kriminalize etmeden). Kürdistan’da olanları anlatan kısa sokak skeçleri yapılabilinir. İngiliz devletine yönelik de yerel bölgelerde halkımızı miletvekilerine gitmelerine teşvik edebiliriz sonuçda onları biz seçmissek onlarında daha çok duyarlı olmalarını gerekdiğini anlatmalıyız lobi yaparak. Her miletvekili kendi bölgerinde (constituencies) haftalık halka açık görüşme saatleri var. Yani dış ilişkiler biraz daha toplum/halk diplomasi’si olarak ele almaya çalısmalıyız çünkü demokratik özerkliğin ruhu budur Rojava’da hayata geçirilen bugün öz yönetimlerde gördüğümüz budur halk diplomasisidir.”

Ojan Koçgiri

Daha nicelikli eylemler yapılmalı, duyarlılık daha da artırılmalı! 12

“Londra’daki duyarlı halkımız tarafından süresiz devam ettirilen eylemlilikler kanaatimce İngiliz Devleti ve Vatandaslarında yeterince duyarlılık uyandırmamıştır. Halkımızın kararlı iradesine rağmen İngiliz Devleti, gelişmlerden haberdar olmasına rağmen, Türk Devletinin; Kürdistan ve Demokrat Türkiye halkları na karşı uyguladğı faşizan uygulamlara sessiz kalmayı tercih etmiştir. İngiliz halkında ise küçük istisnalar bir yana, büyük bir bölümü çabalara rağmen halen Kürt ve Demokrat Türkiye halklarının çektiği acılar ile yeterli empati kurmayı başaramamış ve direnişlerine yeterince sahip çıkmamıştır. Bu sorunda, her ne kadar İngiliz Devlet ve Halkının payı var ise; Londra/İngiltere’de yaşayan halkımızın büyük bir bölümününde payı vardır.  Kahvehaneleri ve Düğün Salonlarını hergün rahatlıkla doldurabilen ‘Halkımız’, bugün geldikleri topraklardaki zulmü,faşizmi ve katliamları protesto etmek için  diplomatik çabalar bir yana, yürüyüş veya siyasi etkinlikler kapsamında sokakları bile yeterince dolduramamaktadır. Kanaatimce, İngiliz Devlet ve hukumetine yönelik çalısmalar kadar; apolitikleşmiş,duyarsız ve herşey normalmiş gibi rahat tavır sergileyen halkımıza  yönelikde çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır. İngiltere’deki halkımıza, özgür ve eşit bir zeminin var olduğu ve gaza veya bombaya maruz kalmadan düşüncelerimizi ifade edebildiğimiz İngiltere’deki alanlara akmalarının gereklilikleri söylenmelidir. Topraklarımızdaki zulme sessiz kalarak dolaylı olarak halkımızın acılarına değil, halkımızı katledenlerin vahşi yaptırımlarına ortak oldukları, katliamlarını onayladıkları ve bir nevi dahada büyük vahşetlere onay çıkardıkları anlatılmalıdır.”

İkcan Yeşilkaya

Daha nicelikli eylemler yapılmalı, duyarlılık daha da artırılmalı! 13

“Kültürümüzün ve insanlarımız Kürdistan’da yaşanılan krizin farkında olmaları gerektiğine inanıyorum. Protestoları gerçekleştirmek çok zor Kürtler’den ve Kürt dostlarından yüksek beklentilerimiz var. Genelde neden protesto yaptığımız ve ne elde ettiğimiz çok soruluyor, bizler şehirde ve Birleşik Krallıki’da farkındalık yarattığımızı düşünüyoruz. Haringey ve Hackney bölgelerinde yaptığımız eylemlerle bunu başardığımızı düşünüyoruz. Yolları kapatarak insanlarda panik yaratıyoruz ve bu merak yaratıyor. Fakat, tüm Kürtler ve Türkler asla susmamalı ve annelerimizin, kardeşlerimizin, insanlarımızın öldürüldüklerinin farkına varmamız gerekiyor. Diğer toplumlarla özellikle Türk toplumuyla el ele vererek daha geniş kapsamlı protestolar gerçekleştirebiliriz. Bunu başardığımız zaman insanlarımız kültürümüzün ve Kürdistanda yaşamanın önemini anlayacaklar.”

Rojda Sipan

Daha nicelikli eylemler yapılmalı, duyarlılık daha da artırılmalı! 14

“Öncelikle belirtmeliyim ki, Kürdistan’da yaşananlar bir kültürel soykırımdır. Kürt halkına yapılan bu zulüm, 1992’deki dönemlerdeki gibi aynen Kürt halkını yok etmeye yöneliktir, inkar ve imha politikalarıdır. Bugün Kürt halkına karşı yürütülen savaşın en büyük destekçisi NATO üyesi olan İngilteredir. Bunu kesinlikle göz önünde bulundurmalıyız. Tarih boyunca Kürt’lerin soykırıma uğramasında İngiltere büyük rol oynamıştır. Tarih kendisini bir kez daha yeniliyor. Biz Avrupa’daki gençler olarak daha örgütsel, bilinçsel, mücadele gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Kürdistan’da yaşananları ciddi anlamda alglayıp anlamak gerekmektedir. Bu halkın neden ayaklandığını, tarih boyunca Kürt’ler katlediliriken yürek acılarına rağmen neden bugün halen barıi diyorlar, iyi anlaşılmalıdır. Bunları sorgulamak gerek ve özümsemek gerek. Ezidi’leri,Alevi,Ermeni, Çerkez’leri, katledenlerin zihniyeti, bugün Kürt halkını katledenlerle aynıdır. Biz Avrupa’da yaşayan Türkiye’li ve Kürdistan’lı halklar olarak ciddi bir ayaklanma ile serhildanlar gerçekleştirmemiz gerekiyor.”

Londra’da aktif kurum kuruluş, dernek ve organizasyonlarımız dileriz genç arkadaşlarımızın oldukça değerli görüş ve fikirlerini önemser ve mücadeleyi yükselterek daha etkili eylemler ile hak arayışına devam ederler.

 

CATEGORIES
TAGS
Share This