Britanya Kürt Halk Meclisi’nden 1 Mayıs kutlama mesajı

Britanya Kürt Halk Meclisi’nden 1 Mayıs kutlama mesajı

Kapitalist egemenlik sistemini felç etmiş, koronavirüs salgının insanlığı tehdit eder bir noktaya geldiği bu 1 Mayıs’ta emek ve özgürlük mücadelesinin her zamandan daha çok ortak mücadeleye ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçmekteyiz.

Uluslararası tekeller karlarını en üst boyuta çıkarmak için doğayı tahrip ederek insanlığı büyük felaketlerle karşı karşıya bırakmaya devam etmektedirler. Savaşların hiç durmadığı çalışanların haklarının ellerinden alındığı, işsizlerin açlıkla karşı karşıya olduğu, sosyal haklar, eşitlik, demokrasi ve doğanın tahrip edildiği en kötü olduğu bir süreçte 1 Mayıs emek bayramını kutluyoruz.
Kapitalistlerin övünerek bahsettikleri ‘sosyal adalet’ siteminin içi boş bir kandırmaca olduğu koronavirüs salgınıyla net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Savaşa, silaha, gökdelenlere ve her türlü toplum dışı harcamalara yatırım yapan kapitalist modernite koronavirüs karşısında felç olmuştur.
Kapitalist egemen sistemin sömürüsü sonucunda her gün binlerce insan açlıktan, sistemin yol açtığı hastalık,salgın ve savaşlardan dolayı ölüyor, binlercesi de sakat kalıyor. Yüz binlerce, milyonlarca insan yerini-yurdunu terk etmeye zorlanıp mülteci adı altında köleliğe mahkum ediliyor. Milyonlarca emekçi açlık sınırında yaşıyor. Binlerce kadın ve çocuk erkek egemen zihniyet tarafından katlediliyor, taciz ve tecavüze maruz kalıyor. Milyonlarca genç işsizliğe mahkum edilerek umutları ve hayalleri katledilip köleleştirilmek isteniyor. Bunların tek sebebi, erkek egemen iktidarcı-devletçi kapitalist modernite sistemdir.
Yine Kürdistan ve Türkiye’de de AKP-MHP faşizmi halklarımızın eşitlik, demokrasi ve emek mücadelesine saldırılarını kesintisiz sürdürmektedir. Erdoğan diktatörlüğü salgın sürecini fırsata çevirerek, halklarımıza her türlü zararı vermeyi hedeflemektedir.

Kapitalist sistemin ve ulus-devlet faşizminin saldırısına karşı devrimci-demokratik mücadeleyi 1 Mayıs’la birlikte daha etkili, yaratıcı ve sonuç alıcı tarzda yürütmek tüm devrimci, sosyalist, işçi ve emekçi kesimlerin temel görevidir.
Bu anlamda Korona virüs salgını sürecinde tüm dünya da, ülke de ve özelde Kürdistan’da geliştirilen dayanışma ağları halkların birlikte mücadele ederek bu sisteme karşı bir başkaldırısı niteliğindedir. Yine demokratik, ekolojik, eşitlik ve özgürlükçü bir sistemi inşa etmek ve demokratik bir devrim konusunda büyük umutlar oluşturmaktadır.

Koronavirüs salgını sürecinde, devrimci demokrat kesimlerin başlattığı Kardeş Aile kampanyası da bu dayanışma ve birlik içerisindeki mücadelenin somut birer parçası olmaktadır. Bu 1 Mayıs ın dayanışma ağlarını büyüterek, toplumsal örgütlülüğü daha fazla geliştirmemize vesile olacağına inanıyoruz.

Bu anlamda Britanya Kürt Halk Meclisi olarak tüm halkımızın 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlarken tüm yurtsever, devrimci, demokrat, aydın ve muhalif kesimleri koronavirüs salgınının insan hayatını tehdit ettiği bugünlerde birlik olmaya, direnişi ve demokratik mücadelemizi yükseltmeye çağırıyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs!

Bijî Yek Gulan!

CATEGORIES
Share This