Elbistan Dayanışma Derneği kuruldu

Elbistanİngiltere’de yaşayan çok sayıda Elbistanlının sorunları ile ilgilenmek ve dayanışma sağlamak amacıyla Elbistan Dayanışma Derneği adı altında yeni bir dernek kuruldu. Daha önce faaliyet yürüten bazı kurumların faaliyetlerinin birleştirilmesi ve genişletilmesi ile oluşturulan dernek geniş bir kesime hitap etmeyi hedefliyor.

Uzun süredir hazırlıkları sürdürülen Elbistan Dayanışma Derneği yapılan geniş katılımlı bir toplantı ile kuruluşunu ilan etti. Kuruluşunu geçen hafta ilan eden kurum başta İngiltere’de yaşayan Elbistanlılar olmak üzere toplumlarımızın birçok kesimine sosyal hizmet vermeyi planlıyor.

Elbistan’a bağlı köylerin kendi aralarında oluşturdukları Köy Komisyonları Kurulu’nun çalışmaları sonucu geçen hafta toplanan kongre ile kuruluşunu yapan dernek İngilizce kısa adı El-Com (Elbistan Community Centre) ile bilinecek ve sosyal içerikli faaliyetlerde bulunacak.

Dernek tarafından yapılan açıklamada derneğin kuruluş süreci ve kurumları şöyle izah edildi: “El-Com 2–3 yıllık bir çalışmanın ürünüdür. El-Com Yönetim Kurulu 16 köy komisyonu tarafından üye sayısına orantılı olarak seçilmiş temsilcilerden oluşmaktadır. Bu kurul kongrede delegelere sunulmuş ve ufak bazı değişikliklerle kabul edilmiştir. Yönetim kurulumuz daha sonra kendi arasında 3 kişilik yürütme kurulu, denetleme ve disiplin kurulu gibi organları seçmiştir. Ayrıca çalışmalar Komite tarzı örgütlenme şeklinde yapılmakta ve yönetimdeki arkadaşlar bu komitelerde görev almaktadırlar. Örneğin; eğitim komitesi, cenaze tertip komitesi, kültür-sanat komitesi, kadın komitesi vb. komiteler yapacakları çalışmalarla ilgili olarak Yönetim Kurulu toplantısında bilgi vermiş sunum yapmışlardır.”

İhtiyaçtan doğan bir kurum

Dernek tarafından yapılan açıklamada derneğin varlığına ve işlevine zemin olan yapı şu sözlerle özetlendi: “İngiltere’de yaşamak, buradaki sisteme, kültüre ve yaşam biçimine, uyum sağlamayı gerektirmiştir. Bu süreçte toplum olarak çeşitli sorunlarla ve zorluklarda karşılaştık. En çok değer verdiğimiz çocuklarımız bu ülkede doğup büyüdüklerinden dolayı iki kültür ve hatta üç kültür arasında kalarak, bu sisteme entegre olamamış, kimi zaman basına da yansıdığı şekliyle olumsuz çevrelere itilmiş ve buralarda kendisini ifade etmeye çalışmıştır. Tabii ki her şeye siyah beyaz bakmıyoruz. Son 30 yıl içinde, toplumumuzdan Birleşik Krallık’ta ekonomik ve sosyal alanda büyük başarılara imza atmış bireyler de çıkmıştır. Ancak toplumumuzda eğitim başarısı düşük, kültürel olarak zayıf ve özgüveni az bireyler, gençler ne yazık ki dikkat çekmiştir. Son 4 yıl içinde İngiltere’de 42 Kürt/ Alevi gencimiz intihar etti. Onlarca gencimiz çeteleşti ve uyuşturucu nedeniyle canlarından oldular.”

Büyümeyi ve kurumlaşmayı öncelikli hedefleri arasına koyan dernek yöneticileri başta yaşlılar ve engelliler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı; toplumun sorunlarını çözmek için çalışmayı; kültürel, eğitsel ve sosyal etkinliklerle toplumu kaynaştırmayı; özgüvenli ve yaşanılan ülkede söz sahibi olmaya aday insanlardan oluşan bir toplum için çalışmayı amaçları arasında saydı.

TAGS
Share This