HDP Britanya Seçim Koordinasyonu Seçimlere Kadar Seferberlik Ruhuyla Çalışmaya Devam Edecek

HDP Britanya Seçim Koordinasyonu Seçimlere Kadar Seferberlik Ruhuyla Çalışmaya Devam Edecek

hdp-miting2

Halkların Demokratik Partisi’nin çalışmalarına Britanya’da destek veren HDP Britanya Seçim Koordinasyonu, 7 Haziran’da yapılacak seçimler için Londra’daki çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. 30-31 Mayıs’ta Londra ve Edinburgh’ta kurulacak sandıklarda oy kullanacak olan Türkiye vatandaşı seçmenlere dönük çalışmalarını seferberlik ruhuyla yürüten HDP Britanya Seçim koordinasyonu Britanya’da yaşayan tüm seçmenlere ulaşma hedefinde.

Britanya Demokratik Güç Birliği Platformu bünyesinde yer alan birçok kurumun temsilcilerinin aldığı kararla kurulan HDP Britanya Seçim Koordinasyonu; 29 kurum ve derneğin yanısıra, gençlik ve kadın koordinasyonu bileşenlerinden oluşuyor. Yönetim kurulunu kurum temsilcilerinin, yürütme kurulunu ise 4 kişinin temsil ettiği koordinasyonun; İskoçya ve Londra dışındaki bölgelerde oluşturduğu komiteler şöyle: Brighton, Croydon, Liverpool, York ve Manchester.

HDP Britanya Seçim Koordinasyonu temsilcisi Arzu Peşmen ve HDP Kadın Koordinasyonu temsilcisi Devrim Has’dan Türkiye’de 7 Haziran’da yapılacak seçimler için bugüne kadar Britanya’da yürütülen seçim çalışmaları hakkında bilgi aldık.

HDP Britanya Seçim Koordinasyonu Seçimlere Kadar Seferberlik Ruhuyla Çalışmaya Devam Edecek 1

Arzu Peşmen

Sayısal olarak kaç seçmene ulaşabildiniz ve kaç yeni seçmen kaydı yapıldı?

Yaklaşık 5 bin yeni seçmen kaydı yapıldı ve ulaşılan seçmen sayısı ise yaklaşık 18 bin.

HDP Britanya Seçim Koordinasyonu’nu oluşturan kurum ve dernekler ittifak çalışması kararını nasıl aldı?

İlk etapta 17 kurum tespit edildi ve bu 17 kurumla geçtiğimiz Şubat ayında bir basın açıklaması yaptık. Basın açıklamamızda diğer kurumlarıda çalışmalarımıza katılmaya davet ettik. Zaten Güç Birliği’ndeki kurumlar örgüt çalışması içine gireceklerine daha önceden karar vermişti. Bu çağrıdan sonra sayımız giderek arttı. HDP’nin tüm kimlikleri bünyesinde barındırması herkesi HDP’de birleştirdi. Koordinasyona sonradan katılan kurumlar da canı gönülden seçim çalışmalarını yürütüyorlar.

HDP Britanya Seçim Koordinasyonu Seçimlere Kadar Seferberlik Ruhuyla Çalışmaya Devam Edecek 2

Devrim Has

 

Bu seçim ittifakı kurumları birleştirdi mi?

Evet, bu seçimler kurumları birleştirdi diyebiliriz. Kurumlar arası uyumlu bir çalışma ve fikir birliği söz konusu… Herkesin hedefinin aynı olması sebebiyle hiçbir kurum bir diğerine üstünlük sağlamıyor. Bizler birlikte yaşamanın hem güzel, hem mümkün olduğunu biliyoruz. Bu çalışmalar aynı zamanda kadınları da bir çatı altında birleşti.

Seçim kayıt çalışmalarını nasıl yürüttünüz?

Seçim kayıt çalışmalarımızı elimizdeki tüm imkanları kullanarak yürüttük. Medya ve sosyal medya aracılığı ile yapılan çağrılar, yöre derneklerinin kendi üyelerine ulaşması, bizzat seçim bürolarını arayan seçmenler, kayıtlı olan tüm seçmenlere ulaşılması, kaydı olmayanların kaydedilmesi, gönüllü kadınların seçmenlerin evlerinden kayıtlarını yapması, seçim bürolarından yapılan kayıtlar…

Kayıt çalışmalarını yürütürken nasıl sıkıntılar ile karşılaştınız?

Kaydını yaptığımız tüm seçmenlerin kayıtlarının kopyalarını aldık. Ancak Yüksek Seçim Kurulu’nun tarih değişikliği beyanları, yani son kayıt tarihlerinin sürekli değiştirilmesi kısıtlı zaman nedeniyle kayıt örneklerini alamamamıza sebep oldu.

HDP Britanya Kadın Koordinasyonu’nun kurulmasının amacı nedir?

Kadın koordinasyonlarının kurulmasının amacı; zaten gönüllü olarak çalışan kadınların emeğinin ortaya çıkmasını sağlamaktı. Kadın koordinasyonları olarak, HDP Britanya seçim koordinasyonunun aldığı kararlara da katkıda bulunuyoruz ve bizlerde ayrıca etkinlikler düzenliyoruz. 2 ve 9 Mayıs’da sadece kadınların katılacağı yürüyüşler yapılacak. Bu yürüyüşlerde kadınlar olarak, oylar HDP’ ye çağrısı yapacağız.

Avrupadaki seçim koordinasyonları ile ittifak çalışması var mı?

HDP Britanya Seçim Koordinasyonu, Avrupa Seçim Koordinasyonu’na bağlıdır. Britanya’da alınan kararları Avrupa’ya iletiyoruz yada orada alınan kararlar bize iletiliyor. Toplantılara her ülkeden temsilciler katılıyor ve çalışmalarını aktarıyor. Birçok şey paylaşılıp, fikir alışverişi ve önerilerde bulunuluyoruz.

Seçim kampanyası nasıl yürütülüyor?

Seçim standları, miting çağrıları, ev ziyaretleri, Türkiyeli seçmenlerin yoğun olduğu bölgelerde seçim bildirgelerinin dağıtımı….

Birinci kuşak bu seçimler konusunda heyecanlı mı? Burada doğmuş büyümüş ikinci kuşağın seçimlere ilgisi nasıl? Bir de üçüncü kuşak var; Türkiye ile bağı kopmuş, seçmen bilinci gelişmemiş… Bu kuşakların Türkiye’deki seçimlerden haberi var mı?

Birinci kuşak 7 Haziran seçimlerinin öneminin farkında. İkinci kuşağında Türkiye ile halen bağlantısı kopmadığı için en az birinci kuşak kadar ilgi gösteriyor. Ancak üçüncü kuşak gençlerde de bu bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 500 gencin katıldığı Halay gecesinde bir gençlik koordinasyonu oluşturuldu ve çalışmalarına başlandı. Gençler de seçim çalışmalarını büyük bir azimle sürdürüyor. Ancak bu gençler arasında TC kimliği olmayanların oy kullanamaması söz konusu.

Türkiye’de olan olayların hangisinden en çok endişe duyuluyor?

İnsanların en çok endişe ettiği şey AKP’nin mutlak iktidar olması.

Seçim bildirgesi maddelerinden hangisi yurtdışı seçmenin daha çok ilgisini çekiyor?

Seçmenin en çok ilgisini çeken şeyler; yasakların kalkması ve dönüş yolunun açılması, askerlikten muaf olma hakkı (vicdanı red) ve yurtdışı borçlanması ile emeklilikte eşitlik, inanç özgürlüğü, çoğulcu demokrasi ve kadın hakları.

Seçmeni HDP’de birleşmesi için nasıl ikna ediyorsunuz.

Öncelikli amacımız HDP seçmeninin bu seçimlere katılımını arttırmaktı. Yaptığımız seçim çalışmalarında diğer partilerin seçmenleri ile de konuşuyoruz. CHP seçmeninin en çok endişe ettiği şey başkanlık sisteminin gelmesi. HDP’nin barajı aşamaması durumunda bunun gerçekleşeceğinin farkındalar. Hüda Par seçmenlerini bile ikna ettiğimiz oldu. Kararsız olanlara da Türkiye’nin kaderini değiştirecek olan bu seçimlerde HDP’de birleşmelerini öneriyoruz.

Britanya’daki seçmenler HDP’nin barajı aşacağına inanıyor mu?

HDP seçmeni barajı aşacağına inanıyor ve biz HDP’ye barajı aştıracağız diyorlar.

Britanya’da yaşayan Türkiyeli seçmenler bu yıl nasıl oy kullanacak?

Londra başkonsolosluğu ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde bu yıl Londra’nın yanı sıra İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta da sandıklar kurulacak. Seçmenler 30-31 Mayıs tarihleri arasında bu merkezlerde oylarını kullanabilecek. Gümrüklerde oy kullanma süreci ise 8 Mayıs’da başlayıp 7 Haziran’da bitiyor.

HDP’yi güçlendirmek adına seçimlerden sonra da bu tür çalışmalar devam edecek mi? Barajı aşıp meclise girsin veya girmesin…

Bizler HDP’nin bir yaşam biçimi olduğunu düşünüyoruz. HDP’nin parlementoda olması Türkiye için önemli, ama HDP için değil. HDP çalışmalarına aynı tempoda devam edecek ve barajı aşamaması bu partiyi destekleyenler için hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Çünkü bizim savunduğumuz şeyler evrensel. ‘Organik bir geleceğe’ hizmet eden bir ideoloji.

Önümüzdeki seçimlere yönelik söylemek istedikleriniz var mı?

Arzu Peşmen: “Türkiye’de tek dil, tek din ve tek ulus anlayışı kalmadı. Çoğulcu anlayışı benimsemiş ve Türkiye’deki bütün farklılıları kapsayacak HDP dışında başka bir parti yok. HDP gibi veya bu anlayışta bir parti Türkiye’ye 100 yıl önce gelmeliydi. Kürt hareketinin vermiş olduğu mücadele diğer farklı kimliklerin de kendilerini ifade etmelerinin önünü açmış oldu. HDP kadınlar ile eşit yönetim anlayışını savunduğu için diğer partiler de kadın adaylarını ön plana çıkarmaya çalışıyor fakat bu partiler kadın adaylarını seçilemeyecek yerlerden aday gösteriyorlar. HDP kendi parti programı ve seçim stratejisi ile diğer partileri de bu anlamda etkilemiş durumda. HDP’nin Türkiye’nin demokrasisine kattığı çok şey var. Seçmenlerin HDP’nin vaat ettiklerini yerine getireceğine inancı tam. Ancak; HDP’ye kuşku ile bakan bazı Aleviler için de şunu söylemek istiyorum: Oluşturulan algıdan ziyade, insanların somut anlamda yapılanlara bakması gerekiyor. ”

Devrim Has: “HDP tüm farklı etnik ve dini kimlikleri kapsayan ve bu farklılıkların kendini özgürce ifade edebileceği tek adresdir. HDP beyan ettiği gibi bir kadın partisidir; kadının sesi ve özgür iradesidir. Aynı zamanda kadınların siyasette ön saflarda yer almasının önünü açan tek Türkiye partisidir. HDP’nin bugün yükselişe geçmesinin sebebi herkesin bu partide kendinden bir şey bulması. Seçim çalışmalarımızdan deneyimlediğimiz en önemli şey; kadınların dayanışma içinde, birlikte hareket ederek bir araya gelebilmeleri…Kadınlar gücünü ve iradesini ortaya koymayı başardı.”

HDP Britanya Kadın Koordinasyonu’nu destekleyen kadın kuruluşları

Kırkısraklılar Derneği

Alxas Kistik Kom

Paz-Der

Kaşanlı Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği

Sosyalist Kadınlar Birliği

Roj Women

Yeni Kadın

Day-Mer Kadın Komisyonu

Dersim-Der

Ve gönüllü kadınlar

 

HDP Britanya Seçim Koordinasyonu Bileşenleri

Britanya Kürt Halk Meclisi

Kürt Toplum Merkezi

Londra Halkevi

Nothingham Kürt Toplum Merkezi

Sussex Kürt Toplum Merkezi

Roj Kadın Meclisi

Göçmen İşçiler Kültür Derneği – GİK-DER

Londra Sosyalist Kadınlar Birliği

Britanya Özgür Tutsaklarla Dayanışma Komitesi

Londra Toplum Merkezi

DAY-MER

Londra Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi – Londra YÇKM

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi

TOHUM Kültür Merkezi

Londra Cumartesi Anneleriyle Dayanışma Komitesi

ICAD Britanya Seksiyonu

Alxas Kistik Kom

Elbistan Toplum Merkezi – El-Com

Kaşanlı Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği

Kırkısraklılar Dayanışma Derneği

Koçgirililer Derneği- Sivas Kangal Köy Dernekleri

Dersim-Der

Paz-Der

Türk Eğitim Birliği

Tilkililer Dayanışma Merkezi

UCFL

KNK-Kurdistan Ulusal Kongresi

Edinburg Halkevi

Edinburg Göçmen İşçiler Derneği

CATEGORIES
Share This