Britanya’da 8 boyutta ‘Özgür Toplum’ Konferansı düzenlendi

Britanya’da 8 boyutta ‘Özgür Toplum’ Konferansı düzenlendi

Londra’da düzenlenen Özgür Toplum Konferansı’nda Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın Demokratik Konfederalizm paradigması çerçevesinde örgütlenme, hak-adalet, ekonomi, diplomasi ve özgür yurttaşlık gibi 8 boyuttan oluşan Halk Meclisi’nin inşa edilmesi kararlaştırıldı.

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın Kapitalist Modernite’ye karşı oluşturduğu Demokratik Konfederalizm Paradigması çerçevesinde  Kürtler örgütlenme modellerini ele aldığı ve tartıştığı 2 günlük bir konferans düzenledi.

Londra KCC binasında düzenlenen ‘Özgür Toplum’ adlı konferans, delegelerin ortak kararı ile “Direniş ruhuyla demokratik ulusun boyutları temelinde özgürlüğümüzü büyütelim” şiarı ile gerçekleşti. Konferansa aralarında İskoçya, Galler ve Britanya Kürt Halk Meclisleri ile bileşenleri, PJAK, Kadın Meclisi, Civaka Azad ile Güney Kürdistan ve Rojava’daki yapıları temsil eden 74 delege katıldı. Konferansa ayrıca KONGRA-GEL Eşbaşkanı Remzi Kartal ile KCDK-E Eşbaşkanı Yüksel Koç online olarak katıldı.

Konferans, Devrim ve demokrasi mücadelesinde yaşamini yitirenler anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Konferans divanında Britanya Kürt Halk Meclisi Ercan Akbal ve Elif Sarıcan ile Liverpool Halk Meclisi’nden Miraz Heval yer aldı. Konferans ağırlıklı olarak Kürtçe gerçekleşirken, Türkçe, İngilizce ve Kürtçenin diğer lehçelerinde çeviriler yapıldı.

Gündem başlıklarının okunduğu konferansta ilk olarak KCDK-E’nin örgütlenme tartışmalarına ilişkin hazırladığı genel rapor okundu. Raporda, Demokratik Konfederalizm temelinde yürütülen Halk Meclisleri, Kooperatifler, akademiler ve kongre çalışmalarının belli bir düzeye ulaştığı vurgulanarak, “Çalışmalar bugüne kadar merkezi bir temelde yürütüldü. Genel bir bilinç ve örgütü düzeyi artık her yerelin kendi politikalarını belirleyecek ideolojik, politik, eylemsel ve kurumsal yapılara saliptir. Demokratik Konfederalizmin bir gereği olarak ta artık örgütlenme düzeyimiz yerele kaymalı ve genel kararlaşmalar en aza indirilerek tüm karar sistemi yerele aktarılmalıdır” denildi.

Diplomasi, inanç, kadın ve diplomasi gibi alanların merkezi perspektif ile alındığı ifade edilen raporda, radikal demokrasiyi hayata geçirme temelinde bundan sonra bu alanlarda söz ve kararın yerele aktarıldığı vurgulandı.

‘TOPLUM POLİTİK ÖZNEYE DÖNÜŞMELİDİR’

Kapitalist modernitenin yaşamın tüm alanlarında yarattığı yıkıcı etkilere değinilen raporda, örgütlemenin önündeki en büyük engelin, kapitalizmin maddiyatçı, köleleştirici ve toplum kırım yaratan özelliklere bağımlılığın olduğunun altı çizildi. Kapitalizmi seven sürekli maddiyat peşinde koşan bir toplumla özgür toplumun kurulamayacağı vurgulanan Konferansta, toplumu ideolojik politik bir hat eşliğinde politik özneye dönüştürmenin gerekliğine dikkat çekildi. Halk Meclislerinin işleyişi ve üyeleri açısından ciddi bir özeleştirinin yapıldığı konferansta, ideolojik öncünün rolünün akademik bir kadroya ulaşarak komün, akademi, kültür, kooperatif kuran devrimci bir halk yaratmak olduğu belirtildi.

CIVAKA AZAD: 8 BOYUTU ÖRGÜTLEYECEĞİZ

Raporun ardından Britanya Civaka Azad Koordinasyonu’nun raporu okundu. Halk Meclisleri ve kurumların üst bileşkesi konumundaki Civaka Azad, tüm alanlara dönük özeleştiri sundu. Britanya’da yaşayan Kürtlerin daha örgütlü ve bilinçli bir alan yaratması için rollerini oynayamadıklarını ifade edilen raporda, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın paradigması etrafında kapitalist moderniteye karşı ekolojik, demokratik, cinsiyet özgürlükçü anlayışın yaşam bulması temelinde yerelden genele yeniden örgütlenme yapılacağı vurgulandı.

Konferansta siyasal süreç değerlendirilmesi ile birlikte, Demokratik Konfederalizm’in örgütlenme, kültür, eş yaşam, hak-adalet, diplomasi, ekonomi, öz savunma ve özgür yurttaşlık başlıklı 8 boyutu tartışılarak bu boyutların nasıl örgütleneceği ele alındı.

BRİTANYA’DA KOMÜNLER MECLİSLER DÖNEMİ

Delegeler, Britanya’da yaşayan Kürt ve Kürdistan halklarının örgütlenme çalışmalarını, örgütsüz tek bireyin kalmaması ilkesi demokratik temelde yeniden inşa edilmesi olarak ele almak gerektiğini vurguladı. . Demokratik toplum paradigması temelinde komünler, meclisler, akademiler, kongreler, kooperatiflerin kurulması gerektiğini vurgulayan delegeler, çalışmaların tam anlamıyla başarıya ulaşamamasını hem eleştirdi hem de özeleştirisini verdi.

Özellikle Londra’da Kürtlerin yerel örgütler oluşturduğu ancak bu örgütlerin Halk Meclisleri’nde daha örgütlü bir sisteme kavuşmadığını ifade eden delegeler, Kürt halkının bir soykırım kıskacından geçtiği vurgulanarak Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın tecriti kırılarak özgürlüğünün sağlanmasının temel gündemleri olduğunun altı çizildi.

‘İLKEL MİLLİYETÇİLER İHANET İÇİNDE’

Britanya’nın ulus devletlerin ve faşistlerin sahası olduğuna dikkat çeken delegeler, silah ticaretinden kapitalizmin sömürge düzenine kadar bir çok ülkedeki çatışma ve kanın sorumlusunun Britanya olduğu vurgulandı. Kürdistan ve Filistin halklarının özgür geleceğinin Demokratik Konfederalizm sistemini inşa etmek olduğunu belirten Delegeleler,

Britanya’da 8 boyutta ‘Özgür Toplum’ Konferansı düzenlendi

Britanya’da 8 boyutta ‘Özgür Toplum’ Konferansı düzenlendi

inşanın en temel ayaklarından birinin de enternasyonalist mücadele olduğunu söyledi.

İlkel milliyetçilerin gerillaya karşı saldırılara destek vermesinin ‘ihanet’ olduğunu vurgulayan delegeler, Kürt halkının ihanet ve ajanlaştırmaya karşı özgür ve onurlu tavrını sert bir şekilde göstereceğini kaydetti. Kurumların sorunlarını demokratik bir şekilde ele alarak çözüm gücüne dönüştürmesi gerektiğini de belirten delegeler, her türlü iktidarcı anlayışların demokratik kişiliği

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın Demokratik Konfederalizm Paradigması çerçevesinde Halk Meclisi’nin yeniden örgütlendirilerek, kapitalist moderniteye karşı  etrafından yeniden örgütlenme tartışmalarını yürüten delegeleler, Britanya’daki Kürtlerin Demokratik Konfederalizm paradigması etrafından  8 boyut üzerinde örgütlenmesi kararlaştırıldı.

YÜKSEL KOÇ: RADİKAL DEMOKRASİYİ İNŞA EDİYORUZ

Konferansın ilk gününde yapılan tartışmaların ardından bir konuşma yapan KCDK-E Eşbaşkanı Yüksel Koç, 8 boyutta ilke ve ideolojilerine göre örgütleneceklerini ifade ederek, vicdani ve ahlaki toplumu direniş ruhuyla örgütleyerek özgür toplumu inşa edeceklerini söyledi. Toplumun halkın ihtiyaç duyduğu her alanda örgütleneceklerini ifade eden Koç, her komisyonunun Halk Meclislerine bağlı bir şekilde radikal demokratik bir işleyiş ile sistemin kurulacağını belirtti. Koç, yeni sistemin özgürlüğü ifade ettiğini en önemlisi kadın özgürlükçü bir paradigma olduğunu kaydetti. .

REMZİ KARTAL: ÖNDERLİK PARADİGMASI İLE ÖRGÜTLENECEĞİZ

Konferans tartışmalarının ikinci gününde söz alan Kongra-Gel Eşbaşkanı Remzi Kartal,

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın ‘Soykırım kıskacında’ olduğunu ifade ettiğini hatırlatarak, “Tarihi bir süreçten geçiyoruz. Kürtler yüz yıldır Ortadoğu’da bir çok devletle savaşıyor. Şeyh Sait, Koçgiri, Agiri, Dersim ve Mahabad, Mela Mustefa Berzani’den bu yana Kürtler isyanda ve soykırım kıskacında. Dört parça Kürdistan’da saldırıları nasıl püskürtebiliriz. Her dört parçada yaşayan halklar Önderlik paradigması etrafında kendini örgütler ve öz güce kavuşursa tüm bu saldırıları geriletebiliriz. Kapitalist sisteme karşı nasıl direndiğimiz ve nasıl zafer elde ettiğimiz bütün dünyaya Rojava devrimi ile gösterdik. Rojava’da demokratik cinsiyet özgürlükçü ve ekolojik paradigma yaşam buldu. Bu Önder Apo’nun yeni paradigması ile gerçekleşmiştir” dedi.

Toplumu ve halkı örgütlemenin gerektiğini dile getiren Kartal, şunları söyledi: “Britanya ve Londra’da çok sayıda dernek ve kurum bulunuyor. Hangi renkten olursa olsun. Bizler bu renkleri yeni paradigma ekseninde örgütleyerek Halk Meclislerini oluşturmalı ve büyütmeliyiz. Aşağıdan yukarıya doğru bir sistem örüyoruz. Radikal demokrasi bizim perspektifimizi oluşturuyor. Özgür bir ülke için Önderlik Paradigması ile örgütlenmeliyiz.”

Konferansta iki gün boyunca yapılan tartışmaların ardından son gündem karar tasarıları oldu. Britanya Kadın İnisiyatifi’nin ayrıca ara toplantılar oluşturduğu karar tasarıları okunurken, genel karar tasarıları ise tartışmaya sunuldu.

Konferansta alınan kararların bazıları şöyle:

Kürt Kültür Festivali’nin ulusal temelde Britanya’da bir kez yapılması.

Yeniden inşa temelinde ekonomik özerklik komitesinin kurulması.

Kooperatiflerin alt yapı çalışmalarının başlatılması.

Kürt dilinin okullarda GCSE (Seçmeli ders) olarak verilmesi ve bunun için bir komisyon kurulması.

 

Konferans yapılan kapanış konuşmalarının ardından “Biji serok Apo”, “Şehit namırın” sloganları ile sona erdi.

DİREN DİCLE

CATEGORIES
TAGS
Share This