Yaşamını Halkına Adayan Sakine Cansız Anısına

Yaşamını Halkına Adayan Sakine Cansız Anısına

Bulunduğumuz bölge derneği, Şehit Sakine Cansız belgeselinin gösterimini organize etti. İlk defa izlediğim belgesel, duygusal anlar yaşattığı kadar, nasıl bir yaşamın cevabını, Kürt mücadelesini bugünlere getiren olağanüstü emeğin akışını ve doğal devrimciliğin ne kadar hayati olduğunu hatırlattı bizlere.

Bülent Bingöl

Herkesin bir şekilde sonuçlar çıkardığı tarihimizi anlatan belgeselde, kişisel olarak iki sonuç çıkardım.

A- Sakine Cansız’ın halkına yaklaşımı ve devrimci yaşamı bir kadının çocuğuna içgüdüsel ruh ve fedakarlıkla yaklaşımıdır.

Modern sistemin bağımlısı yaşamımız ister kadın ister erkek olarak  hem ruhsal ve felsefi hem de fiziksel uğraşlarımız anlamında  asosyaldir ve ilerletmiyor.

Kadın, yaşadığımız zamanda bile sistemin tüm kuşatılmışlığına ve bireyselliğe  sevk eden motivasyonuna rağmen çocuğa ruh ve yaşam veriyor. Ancak bugün mesele kadına bu verdiği olağanüstü emeğin kendisini ve çocuğunu yalnızlığa, bireyselliğe ve yenilgiye teslim edeceğini gösterecek somut uygulanabilir programın ortaya konmamasıdır.

Sakine Cansız’ın halkını ve ülkesini bir kadının ve annenin içgüdüsel ruhuyla çocuğu yerine koyup o hassasiyetle emek vermesi Kürdistan mücadelesini büyütmekle kalmamış, insana asıl mutluluğun ve özgür yaşamın yolunu göstermiştir. Onun için Sakine Cansız büyük devrimcidir.

Sakine Cansız’ın yaşamı kadın emeğinin bireysel ve küçük aile hezeyanlarıyla kadını tüketen anlayışın yerine kadın emeğini toplumsallaştırarak gerçek anlamda var olmanın yolunu gösteriyor.

Bütün mesele başta kadına ve tüm insanlığa bireysel üretim ve yaşamlarının doğal toplumsallık (goygoycu -popülist toplumculuk değil) olmadan olamayacağını sosyal siyasal kültürel ve ekonomik  bütünlüklü kombinasyonla  gösterebilmektir.

B- Sakine Cansız kendisini tamamen bireysellikten arındırarak, kapitalist sistemin tüm dayatmalarına karşı demokratik modern toplumun yaratıcısı ve ideal devrimcisi olmuştur.

Sistem genel olarak toplumu maddiyata, çarpık fizikselliğe, apoletlere, statülere  boğarak  şahsiyet haline getirip popülist zehirinde kahır içinde ölüme terk eder.

Sistemin bu anlayışının kurbanları sadece sıradan topluluklar olmamıştır, bir çok sözde devrimci geçinen üstenci grup ve liderler de kurban olmuşlardır.

Bir çok devrimci örgütte başlangıçtakilerin olmasa dahi sonraki bir çok asalak  devrimci kılıklı tipler asosyallik veya mirasa konma hazanıyla statülere sığınarak devrimlere ihanet etmişlerdir.

Statülerle , apoletlerle topluma çobanlık yapma niyetinde olmuşlardır. Sonları hüsran olmuştur.

İşte bu noktada başta Kürt mücadalesinin Önderi, Öncüleri ve Sakine Cansızlar kendilerini halk içinde eriterek halkın iradesini ortaya çıkardılar.

Sakine Cansız hiç bir statüye sığınmamış en yakın yoldaşının yanlışına haksızlığına siper olmuş, karşı duran ; şiyarı vijdan ve adalettir. Örgütü İçinde de devrimci ilkelere bağlı kalmış, yoldaş olabilmiş ve yine düşmana karşı da  en radikali olmuştur.

Bulunduğu Amed cezaevindeki Kadın koğuşunda bir tek kadın mahkumun itirafçı veya işbirlikçi olmayışı onun olağanüstü yoldaşlığındandır.

Amed Cezaevinde İşkenceci Esat Yıldıran’nın yüzüne halkı için tüküren odur.

Halkının yaşadığı acıya karşılık Amed’te İşkence de göğüsleri kesilirken ah demeyi ayıp sayarak kendini halkına karşılıksız adayacak kadar fedaileşiyor.

Belgeselde Sakine Cansız yaşadığımız sorunların çözümünü hayatıyla anlatıyor. Ortaya konulan emeğin toplumsal ve apoletsiz olmadan  vicdanın, ahlakın, adaletin, aklın, mutluluk ve refahın olamayacağını  anlatıyor.  Özgür bireye, mutlu küçük aileye büyük aile olunamadan asla  erişilemeyeceğini anlatıyor.

Sakine Cansız İç içe geçmiş bütünlüklü Sosyal siyasal kültürel ve siyasal örgütlenmeler  kurulurken nasıl bir yaşamın cevabını veriyor .

Doğa Ananın kızı Dersimin kızıl gülü Sakine can veriyor, yol gösteriyor.

Minnetle…

 

CATEGORIES
Share This